Vi är så nöjda! Barnen får utvecklas så bra med roliga aktiviteter och experiment. De får mycket utetid och god mat! Barnen trivs väldigt bra med både dagmamma och de andra barnen. Även roligt när de träffar andra barngrupper och får träffa fler barn ibland.”  Ellen o Emanuel Föräldrar