Vision

Vår vision är att erbjuda bästa tänkbara barnomsorg med en trygg vuxen och en liten barngrupp. Vi har tre ledord hos oss:

  1. Trygghet

Under barnets tre första år grundläggs trygghet och tillit. Under denna tid behöver barn trygga vuxna och kontinuerliga relationer. I detta är föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar jätteviktiga. I vår barnomsorg möjliggör vi för barnet att skapa en relation med en trygg vuxen och en liten barngrupp. Vi anser att den trygga relationen är viktigast för att barnet ska kunna växa och utvecklas som människa.

Vi vet att det är bra för barnet med kontinuiteten som blir hos oss, där en och samma dagbarnvårdare är ansvarig pedagog. Den lilla gruppen med blandade åldrar blir mer likt en syskonskara. Steget från den trygga tillvaron i familjen till vår barnomsorg blir inte så stort!

Genom att hela tiden arbeta med att skapa en kärleksfull, välkomnande och trygg miljö för våra barn får vi Trygga barn och Trygga föräldrar.

  1. Anknytning

Det viktigaste verktyget vi som dagbarnvårdare har är anknytningen till barnen. Vi anser att en god anknytning är grundläggande för att barnet ska växa, uppleva trygghet och utvecklas som människa. Trygga barn litar på att den vuxne finns där och försöker hjälpa barnet i svåra eller skrämmande situationer. Barnen behöver känna sig sedda, och där är ögonkontakt, leende och en nickning från barnen tre saker vi eftersträvar. Det är viktiga tecken på en god anknytning.

Barn som växt upp med goda anknytningar har som vuxna sedan lätt att komma nära andra människor, men trivs också bra i eget sällskap. De har lätt att fungera i långvariga relationer.

  1. Relationer

Att skapa en trygg relation med sina barn i gruppen anser vi primärt. I alla relationer vill vi lyfta fram kärleken och respekten. Vi följer den ”Gyllene regeln” d.v.s. Behandla andra som du själv vill bli behandlad!

Att jobba som dagbarnvårdare innebär inte att göra om sitt hem till en förskola med opersonlig lokal utan det är relationen dagbarnvårdare och barn emellan som är viktigast. Vi vill att barnen ska få vara i en trygg hemmiljö med dagbarnvårdaren som förebild. Som en förskola i hemmet. Barnen får gästspela i dagbarnvårdarens livsvärld och ta del av de många lärdomar för livet som skapas i relationen mellan dagbarnvårdare och barn.

Vi strävar även efter en nära relation med vårdnadshavare för att förstå barnets bästa. Små barn mår bra av mycket tid och goda relationer med sina föräldrar de första åren och därför vill vi uppmuntra föräldrar som arbetar deltid eller på annat sätt pusslar för att kunna vara med sina barn. Detta gör vi genom att erbjuda upp till 80 timmar gratis barnomsorg per månad.