Kan man samarbeta med en annan dagbarnvårdare med en gemensam barngrupp?

Ja det går bra att ha en gemensam barngrupp tillsammans med en eller flera andra familjer exempelvis om man vill jobba deltid på annat arbete och deltid som dagmamma. Man kan ansöka för att båda hemmen ska vara godkända eller att man har en annan godkänd lokal.

 

Hur många barn måste man ha i en barngrupp?

Antal barn i gruppen bestäms i samråd med oss, men kommunen måste godkänna lokalen för det antal barn du vill ha inskrivna. Kvalitén är viktigast. Minsta antal barn är ett barn (som inte är sitt eget). Att ha flera yngre barn ger hög lön och hög skattefri ersättning. För att alla barn ska bli sedda och kunna knyta an till dagbarnvårdaren rekommenderar vi max 6 små barn 1-5 år. Utöver det finns möjlighet att ha fritidsbarn.

 

Måste man ha öppet alla tider, typ 6-18 varje dag?

Man ska inte jobba mer än 40 h i veckan, då vi är måna om att våra dagbarnvårdare ska må bra och även kunna ha sin fritid och privatliv. Finns behovet från föräldrar att ha barnen mer än 40 h hos dig hittar vi en lösning genom att ge dem möjlighet att ha barnen den överskridande tiden hos en annan dagbarnvårdare i vår verksamhet. Tånghults Barnomsorg måste hålla samma öppettider som kommunen, men inte den enskilda dagbarnvårdaren, det hjälps vi åt med.

 

Kan man vara dagmamma/dagpappa på obekväma tider eller ha ett nattis hemma?

Behov av barnomsorg kan ju finnas även obekväma tider som helg, kväll och natt och det är bara positivt om det finns dagmammor/dagpappor som kan täcka de behoven. Välkommen att diskutera detta mer med oss.

 

Vad gäller om jag som dagmamma eller mina egna barn blir sjuka?

Vi är ett nätverk av dagbarnvårdare och vikarier och kan därför erbjuda ett tryggt alternativ till barn och vårdnadshavare om ordinarie dagbarnvårdare är frånvarande. Vårdnadshavare har rätt till vab från försäkringskassan om dagbarnvårdare är sjuk.

 

Kan min man, svärmor etc jobba för mig om jag blir sjuk?

Ja. Vi träffar då den aktuella personen och vid lämplighet anställer vi honom/henne som timvikarie. Även här krävs utdrag från belastningsregistret.

 

Kan jag ha barn från andra kommuner (t.ex. Eksjö, Nässjö eller Sävsjö) hos mig?

Ja. Vi behöver dock ta en kontakt med kommunen först för att få klartecken.

 

Hur lång tid tar det från ansökan till man kan börja jobba som dagmamma/dagpappa?

Vi behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister från samtliga över 18 år i hemmet samt en enkel ritning och beskrivning över de lokaler som ska användas (inne och utomhus). Man behöver inte ha hela hemmet till förfogande, utan kan stänga av en del för privat bruk. Vi skickar också ut en checklista för lokalens säkerhet som ska gås igenom. Kommunen gör sedan ett hembesök tillsammans med oss och godkänner ditt hem. Handläggningstiden uppgår till ca 3 mån, så det är bra att skicka efter utdraget ur polisregister och ansökningen omgående. Det går att ångra sig även efter godkännande.

Vad krävs för utbildning/erfarenhet?

Att ha en utbildning inom pedagogik (t.ex. barnskötare, fritidspedagog, barnpedagog eller förskolelärare) är en stor fördel, men inte ett måste. Erfarenhet av att ta hand om egna och/eller andras barn räcker långt. Att ha erfarenhet av arbete med barn kan t e x innebära att du har praktiserat, vikarierat eller arbetat utanför hemmet med andra barn än dina egna. Hit räknas också ideellt arbete som t.ex. att vara ledare eller på annat sätt engagerad i någon förening t.ex. inom idrott, musik, kyrkan eller scoutverksamhet.

Vi ansvarar för att ge varje dagbarnvårdare den utbildning eller det stöd han/hon behöver. Vi har personal med lång och bred erfarenhet inom barnomsorg.

Varje dagbarnvårdare genomgår efter anställning utbildning rörande barns anknytningsbehov genom Svenska Neufield Institutet. Även utbildning barn-HLR/olycksfall genomförs minst vartannat år genom Röda Korset. Även fler utbildningar genomförs regelbundet om läroplan, neuropsykiatriska funktionshinder, lekens betydelse, syskonavundsjuka mm. 

 

Vad är det för kriterier gällande säkerhet i hemmet som gäller?

Har man barn själv är det ungefär samma som gäller även för andras barn, dvs inga uppenbara faror i hemmet. Brandskydd, trappgrindar, lådstopp på knivlåda i köket m.m. samt god hygien vid hantering av mat. Vi har en checklista för säkerhet som ska gås igenom.

 

Hur får jag betalt?

Hos oss får man lön för antal barn och beroende på vilka åldrar. Du får även en skattefri ersättning som ska täcka mat, pedagogiskt material, slitage och utflykter. Även ersättningen är beroende av antal barn och barnens ålder.

 

Får man betalt för sina egna barn också?

För att få betalt för sina egna barn behöver man ha minst lika många barn från andra familjer hos dig. 

Måste man ha sina barn hemma om man redan har en fungerande barnomsorg till dem?

Man måste inte ha sina barn hemma, utan kan ha kvar deras plats någon annanstans men då är de inte inskrivna hos oss vilket medför att du inte får betalt för dem. Det är också möjligt att ha sina barn hemma till en början men i framtiden placera sitt eget barn på förskola om man känner att barnet här behov av en större barngrupp med stigande ålder.

 

Hur är det med uppsägningstid?

Man kan jobba som dagbarnvårdare för en period eller för en längre tid, vad som passar en själv! Vi har tre månaders uppsägningstid.

Vad kostar det att ha barnomsorg hos er?

Tånghults barnomsorg, är öppet för alla barn. Är behovet upp till 20 timmar per vecka är barnomsorgen gratis. För mer än 20 timmar per vecka gäller samma taxa som kommunen tillämpar. Timmarna slås ut över månaden så även om en vecka överstiger 20 h behöver det inte betyda att hela månaden gör det.

På vilket sätt gynnas familjer som vill var hemma länge med sina egna barn?

I kommunal barnomsorg kostar det lika mycket oavsett antal timmar barnen är på förskolan, vilket gör att många föräldrar relativt snabbt börjar jobba heltid efter föräldraledigheten. Vi vet att små barn mår bäst att vara med sina föräldrar så länge som möjligt och därför vill vi uppmuntra de familjer som jobbar deltid när barnen är små och som pusslar för att få ihop familjelivet. I vårt upplägg erbjuder vi därför gratis barnomsorg för mindre än eller lika med 20 h/v. Barnens åldrar är mellan 1-12 år.