Vill du jobba i ditt hem med dina egna barn och/eller andras barn och få betalt för det?
Vill du erbjuda en trygg, gratis barnomsorg för barnen till dina vänner, bekanta, grannar och/eller släktingar?

Vi anställer dagbarnvårdare som arbetar med en liten barngrupp i sitt eget hem. Detta hette förr familjedaghem/dagmamma och nu heter det pedagogisk omsorg. I vårt företag har du möjlighet till ett bra stöd och från människor med lång erfarenhet av pedagogisk omsorg.
Vi letar efter dig som:
• Tycker om att ha barn omkring Dig.
• Önskar ha Ditt hem samt dess närmiljö som arbetsplats.
• Önskar arbeta deltid eller heltid.
• Har utbildning eller erfarenhet av arbete med barn i åldrarna 1-12 år. Med erfarenhet av arbete med barn menas t e x att du har praktiserat, vikarierat eller arbetat utanför hemmet med andra barn än dina egna. Hit räknas också ideellt arbete som till exempel att vara ledare eller på annat sätt engagerad i någon förening, exempelvis inom idrott, musik, kyrkan eller scoutverksamhet.

Vår Barnomsorg:
• Du arbetar i ditt hem och får betalt för dina egna barn om du tar hand om lika många eller fler barn från andra familjer.
• En del av våra anställda arbetar med barn som de redan känner t.ex. egna barn, grannars barn, syskonbarn, barnbarn eller vänners barn. Om önskan finns att få jobba med dina egna barn samt om du har kontakt med familjer som vill ha sina barn hos dig så kan det påskynda din anställning hos oss.
• Vi ansvarar för att barngruppen får en lämplig sammansättning och storlek enligt Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Vi lyssnar självklart in dina önskemål gällande hur många barn du vill arbeta med.
• För föräldrar är vår barnomsorg gratis vid mindre än 20h per vecka. Har man behov av barnomsorg mer än 20 h gäller samma taxa som kommunen tillämpar.
• Vi arbetar för att det i varje kommundel ska finnas en grupp dagbarnvårdare som du kan samarbeta med i vardagen i form av utflykter, festligheter, erfarenhetsutbyte samt kunna hjälpas åt vid ev. sjukdom.
• Alla ansökningar om barnomsorg till oss går via Tånghult Barnomsorgs kölista.

Du ska ha ett rökfritt hem med plats för barngruppens verksamhet.

Eftersom vi eftersträvar att vara ett mångkulturellt och jämlikt företag, liksom samhället idag, anställer vi gärna människor från olika kulturer, både män och kvinnor. Du ska kunna behärska svenska i tal och skrift. För den som erbjuds anställningen krävs uppvisande av utdrag ur polisens belastningsregister från alla över 15 år i hushållet.

Skicka ett mail till oss och berätta om dig själv och dina erfarenheter av arbete med barn så hör vi av oss.