Kan man ha förskola hemma?

Välkommen till Tånghults Barnomsorg. Vi erbjuder barnomsorg utifrån Förskolans läroplan fast i en unik och omsorgsfull miljö i våra dagbarnvårdares egna hem, där varje barns välbefinnande och lärande är i fokus. Vi är stolta över att få finnas på Höglandet och är verksamma i kommunerna Vetlanda, Sävsjö, Eksjö, både på landsbygd och i centralorterna. Våra daghem erbjuder en trygg och stimulerande miljö där barnen kan växa, utforska och utvecklas utifrån sina egna individuella förutsättningar.

Vår barnomsorg kallas också för pedagogisk omsorg, och fungerar precis som en förskola, fast i ett tryggt och stabilt hem. Vi ser varje barn som en unik individ med sina egna behov, intressen och förmågor. Vi tror att barnets lärande sker bäst på en plats där barnet är tryggt, och därför arbetar alla våra dagbarnvårdare utifrån våra ledord trygghet, anknytning och relationer.

Genom att integrera lärandet i vardagliga aktiviteter och lekar, inspirerar vi barnen att utforska världen runt omkring dem. Vi erbjuder en mängd olika material och aktiviteter som stimulerar deras fantasi och kreativitet, samtidigt som de utvecklar sina språkliga, motoriska, sociala och kognitiva förmågor på ett naturligt sätt.

Vi ser föräldrarna som våra viktigaste samarbetspartners i barnens lärande och utveckling. Genom regelbunden kommunikation och samarbete skapar vi en nära relation till hemmet och barnets vårdnadshavare. Tillsammans kan vi stödja barnens utveckling på bästa möjliga sätt.

Oavsett om vi befinner oss på landsbygden eller i centralorterna, är vårt mål alltid detsamma – att trygghet, anknytning och relationer ska stå i fokus. Vi är glada över att få vara en del av varje barns spännande resa mot kunskap och självständighet.

Varför välja oss?

Här är fem fördelar med att välja vår förskola hemma:

 1. Pedagogisk omsorg
  Vi fokuserar på varje barns individuella behov, intressen och förmågor genom pedagogisk omsorg, vilket skapar en trygg och stimulerande miljö för lärande och utveckling.
 2. Flexibilitet och anpassningsbarhet
  Vår förskola hemma erbjuder en flexibel och anpassningsbar miljö där varje barn får möjlighet att växa och utvecklas i sin egen takt, oavsett om vi befinner oss på landsbygden eller i centralorterna.
 3. Nära samarbete med föräldrarna
  Vi ser föräldrarna som våra viktigaste samarbetspartners i barnets lärande och utveckling, och genom regelbunden kommunikation och samarbete skapar vi en nära relation mellan hem och förskola.
 4. Stimulerande miljö för utforskande och kreativitet
  Genom att integrera lärandet i vardagliga aktiviteter och lekar, inspirerar vi barnen att utforska världen runt omkring dem och utveckla sina språkliga, motoriska, sociala och kognitiva förmågor på ett naturligt sätt.
 5. Trygghet och pålitlighet
  Vi strävar efter att vara en trygg och pålitlig partner för barnen och deras familjer, och erbjuder alternativ till traditionella dagis och dagmammor/dagbarnvårdare där barnets bästa alltid står i fokus.

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg representerar ett alternativ till både förskola och fritidshem och riktar sig till barn i åldrarna 1-12 år.

I ett familjedaghem tar dagbarnvårdaren tar emot barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal. Det finns flera olika former av pedagogisk omsorg, inklusive flerfamiljslösningar där familjerna turas om att använda olika hem eller en specifik lokal.

Pedagogisk omsorg kan administreras av både kommunala och privata aktörer. Kommunen godkänner privata huvudmän och fungerar även som tillsynsmyndighet för pedagogisk omsorg som drivs av privata huvudmän.

Kontakta oss

Klicka här för att kontakta oss.