Bakgrund

Vi heter Andreas och Ina Brännström och har fyra barn. Våra yrken är lärare och sjuksköterska. Vi har under våra år som småbarnsföräldrar saknat en brygga mellan det trygga familjelivet och det stundtals stökiga livet på förskolan. Vi har under föräldraledigheterna önskat kunna börja arbeta deltid eller studera på distans för att som vuxen få lite stimulans och inte hamna för långt ifrån arbetslivet. Dock har vi inte velat att barnen ska börja förskolan för tidigt, då vi tror att barnen mår bäst i en trygg hemmiljö.

Vi tror att fler föräldrar upplevt samma sak. Det system som finns idag, med högre avgift för ett litet barn och samma avgift oavsett antal timmar, gör att många börjar arbeta heltid omgående efter att barnet fyllt 1 år. På många ställen är det brist på förskoleplatser och förskolelärare/barnskötare vilket medför stora barngrupper.

Tillsammans med Ingegerd Brännström, förskolelärare och specialpedagog, startade vi företaget Tånghults Barnomsorg. Vi har inriktat oss på den form av barnomsorg som heter pedagogisk omsorg.

Vår ambition är att täcka de behov av barnomsorg som finns utan att utöka de redan stora barngrupperna på förskolorna. Vår målsättning är trygga barn och trygga föräldrar!

 Ideologi

Under barnets tre första år grundläggs tryggheten och vi tror att föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar i de flesta fall är de viktigaste människorna hos barnet. Vi tror att den grundläggande tryggheten är viktig för att barnet ska kunna växa och utvecklas som människa.

Då vi anser att små barn mår bra av mycket tid med sina föräldrar de första åren vill vi uppmuntra föräldrar som arbetar deltid. Detta gör vi genom att erbjuda gratis barnomsorg för tid <20h/vecka. Alla barn är välkomna till oss, men om behovet av överstiger 20 h/vecka gäller samma maxtaxa som kommunen tillämpar.

Vi tror också att det är bra för barnet, med kontinuiteten som blir hos oss där en och samma dagbarnvårdare är ansvarig och den lilla gruppen med blandade åldrar blir mer likt en syskonskara. Steget från den trygga tillvaron i familjen till barnomsorg blir inte så stort!

Tånghults barnomsorg är huvudman för pedagogisk omsorg och arbetar med flera olika hem över hela Vetlanda kommun. Vi tar emot alla barn mellan 1-12 år, och syskon har förtur. Ett nätverk av dagbarnvårdare gör det möjligt att hitta på utflykter, festligheter, erbjuda utbildningsdagar och erfarenhetsutbyte samt kunna hjälpas åt vid ev. sjukdom.

Läs mer om vad föräldrar tycker om vår barnomsorg här