Bakgrund

Vi heter Andreas och Ina Brännström och har fyra barn. Våra yrken är lärare och sjuksköterska. Vi har under våra år som småbarnsföräldrar saknat en brygga mellan det trygga familjelivet och det stundtals stökiga livet på förskolan. Vi har under föräldraledigheterna önskat kunna börja arbeta deltid eller studera på distans för att som vuxen få lite stimulans och inte hamna för långt ifrån arbetslivet. Dock har vi inte velat att barnen ska börja förskolan för tidigt, då vi tror att barnen mår bäst i en trygg hemmiljö.

Vi tror att fler föräldrar upplevt samma sak. Det system som finns idag, med högre avgift för ett litet barn och samma avgift oavsett antal timmar, gör att många börjar arbeta heltid omgående efter att barnet fyllt 1 år. På många ställen är det brist på förskoleplatser och förskolelärare/barnskötare vilket medför stora barngrupper.

Tillsammans med Ingegerd Brännström, förskollärare och specialpedagog, startade vi företaget Tånghults Barnomsorg. Vi har inriktat oss på den form av barnomsorg som heter pedagogisk omsorg.

Vår ambition är att täcka de behov av barnomsorg som finns utan att utöka de redan stora barngrupperna på förskolorna. Vår målsättning är trygga barn och trygga föräldrar!

 Ideologi

Under barnets tre första år grundläggs tryggheten och där föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar i de flesta fall är de viktigaste människorna hos barnet. Vi vet att den grundläggande tryggheten är viktig för att barnet ska kunna växa och utvecklas som människa.

Små barn mår bra av mycket tid med sina föräldrar, särskilt de första åren i livet. Därför vill vi uppmuntra föräldrar som arbetar deltid. Detta gör vi genom att erbjuda gratis barnomsorg för tid <20h/vecka.

Vi vet att det är bra för barnet, med kontinuiteten som blir hos oss där en och samma dagbarnvårdare är ansvarig och den lilla gruppen med blandade åldrar blir mer likt en syskonskara. Steget från den trygga tillvaron i familjen till vår barnomsorg blir inte så stort!

Läs mer om vad föräldrar tycker om vår barnomsorg här