Vi erbjuder barnomsorg där barnen är i en liten trygg grupp i hemmet och dess närmiljö. Här ser dagbarnvårdaren varje enskild individ och dess aktuella behov.

Det bästa sättet att väcka barns intresse att lära sig tror vi sker via vardagspedagogik med ett aktivt deltagande i alla moment och aktiviteter som förekommer naturligt i vardagen. Utifrån vardagspedagogiken och läroplanen skapar vi den bästa miljön för barnen där trivsel, utveckling och trygghet är våra ledord. Ett nära samarbete med Er föräldrar/vårdnadshavare är jätteviktigt för oss! Detta för att vi ska förstå Ert och Era barns bästa. Det är Ni som känner barnet bäst!

Vi arbetar med flera olika hem över hela Vetlanda kommun.

Alla barn mellan 1-12 år är välkomna till oss!

Fördelar med vår barnomsorg:

 • Mindre barngrupper i en trygg hemmiljö
 • Barnen blir sedda, lyssnade på och respekterade utifrån deras speciella förutsättningar
 • Dagbarnvårdaren har en nära personlig kontakt med både barn och föräldrar
 • Infektionsrisken är mindre i små barngrupper med mycket utevistelse
 • Stor flexibilitet för att tillgodose barnens specifika behov
 • Barnen lär sig visa hänsyn till både större/mindre barn likt en syskonskara
 • Hemlagad näringsrik mat
 • Du och ditt barn vet vem som välkomnar Er när Ni kommer
 • Ditt barn behöver inte utsättas för flera olika omsorgsgivare under en vecka
 • Barnet får möjlighet att känna trygghet i den lilla gruppen, men också möjlighet att träffa andra barn genom samverkan med andra dagbarnvårdare och deras grupper
 • Regelbunden dialog med föräldrar kring barnets utveckling
 • Barnen får lära via vardagspedagogik med ett aktivt deltagande i alla moment och aktiviteter som förekommer naturligt i vardagen
 • Gratis barnomsorg för behov 20 h/veckan eller mindre

 

Tånghults Barnomsorg vill ge Er föräldrar möjligheten att välja en dagbarnvårdare som Ni har förtroende för och känner Er trygga med. Vi vill också ge Dig som granne, vän, syskon, mor-/farförälder, moster, farbror etc. möjlighet att få betalt för något du redan gör och älskar att göra dvs att vara med barnen!

 Vår målsättning är trygga barn och trygga föräldrar!