Vi har bara positiva erfarenheter! Vår son har fått en trygg tid hos dagbarnvårdaren, vi har känt att han har blivit sedd och att det har blivit en bra övergång till skolans värld. Vår son har mått bra av en mindre grupp och lugnet det har gett.”  Emma Förälder