Vi är tacksamma för den lugna och trygga miljön där barnen får lära och upptäcka mycket nya saker. Vi uppskattar att de är ute mycket och att barnen får använda fantasin till att komma på egna lekar i skog och natur. Dessutom upplever vi att den lilla barngruppen gör att varje barn får ta plats och synas.